Fenntartó

 

AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Az Alapító: Győri ETO FC Kft.
Az Alapítvány neve: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
A bírósági nyilvántartási száma, kelte: 51089; 2006. május 22.
A közhasznúsági és nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Pk.A.KH.60.075/2006/4.; 2006. június 9.

Az Alapítvány célja

 • a gyermek és ifjúsági sport, valamint a Győri ETO FC utánpótlás nevelés támogatása
 • a fogyatékkal élők sportjának támogatása
 • az egészséges életmód és a szabadidősport feltételeinek megteremtése és fejlesztésének elősegítése
 • a tanulmányi ösztöndíjrendszer működtetésével az ifjú sportolók körülményeinek javítása
 • a rászoruló tehetséges fiatal sportolók – mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről – szociális támogatása
  • középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a Győri ETO FC labdarúgó utánpótlásának támogatása érdekében, amely a versenysporttal összhangban tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • rehabilitációs foglalkozás;

A közhasznú szolgáltatások bárki számára hozzáférhetők.

Az Alapítvány jogállása: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

Az Alapítvány Alapítója: a Győri ETO FC Kft., amelynek képviseletét dr. Ökrös András ügyvezető igazgató látja el és  gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat.

Az Alapítvány jellege: az Alapítvány nyílt, ahhoz – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – bárki feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait és működési szabályait. Támogatással, juttatással a támogató nem válik alapítóvá.

Az Alapítvány vezetése
Az Alapítvány vagyonának kezelését, az Alapítvány szervezetének vezetését

 • az Alapítvány Kuratóriuma
 • két ülés között, utólagos beszámolási kötelezettséggel az Alapítvány Kuratóriumának elnöke látja el.

A Kuratórium jogállása

 • Az Alapítvány Kuratóriuma 4 főből áll.
 • A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra.
 • A Kuratórium a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik az Alapítvány gazdálkodási rendjének megvalósításáról.
 • A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető szerve.
 • A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
 • Az Alapítvány kuratóriumi tagjai

A Kuratórium elnöke

dr. Tóth Lajos
az ETO egykori játékosa

A Kuratórium tagjai

Keglovich László
az ETO olimpiai bajnok labdarúgója

dr. Drucskó Zoltán
az alapító képviselője

Palotai Károly
az ETO olimpiai bajnok labdarúgója


A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult szerve. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki.

A Felügyelő Bizottság három tagból áll

A Felügyelő Bizottság elnöke

 

dr. Lipovits Szilárd
Győr város jegyzője

Felügyelő Bizottság tagjai

 

Lőre Péter
Audi Motor Hungária Kft.

 

Mics Kormél
Audi Motor Hungária Kft.

 

dr. Vadász Gyula

 

Havas Máté
ETO FC Győr